Mitra Elektrik

Kabel Eterna NYMHY

NYMHY 300/500V SNI 04-2700 SPLN 42-6-2
Ukuran :
2 x 0,75 - 2,5 mm2
3 x 0,75 - 2,5 mm2
4 x 0,75 - 2,5 mm2